Potrzebujesz zrobić techniczną poprawę / korektę pracy !?

Świetne trafienie, usługę wykonuję od 2005 roku. Pracuję dokładnie i możliwie jak najszybciej, proszę o wcześniejsze oddawanie prac do korekty, bo błędy to nie problem ale brak czasu już tak.

§ Pamiętaj! Nie piszę i nie poprawiam treści prac, wykonuję tylko techniczną korektę pracy dyplomowej.

§ Pamiętaj! Pracuję z pracami: licencjackimi, dyplomowymi, magisterskimi, doktorskimi i podobnymi.

§ Pamiętaj! Początkowa ilość stron liczona jest poprzez zamianę całej pracy na: czcionka Times New Roman 12pkt + interlinia 1,5 + każdy rozdział od prawej (nieparzystej) strony.

 

Pracuję na wytycznych danej uczelni, a gdy tego brakuje przyjmuję wytyczne ogólne i zawsze jest poprawnie.

Każdą pracę poprawiam w całości (chyba, że indywidualne zamówienie brzmi inaczej), w zakres korekty wliczone są:

 • ustawianie marginesów
 • formatowanie tabel
 • formatowanie wykresów
 • formatowanie grafik
 • formatowanie indeksów dolnych i końcowych
 • formatowanie / tworzenie odpowiednich nagłówków (automatycznie wczytujących się do spisu treści)
 • formatowanie / tworzenie automatycznych spisów treści
 • formatowanie / tworzenie automatycznych spisów: grafik / tabel / wykresów
 • dodawanie podpisów do: grafik / tabel / wykresów
 • formatowanie bibliografii
 • odpowiednia zmiana ustawień dla pojedynczych liter typu: o, w, z, itp.
 • likwidacja wielospacji w dokumencie
 • zapis dwóch wersji prac (format DOCX - do edycji oraz PDF - do wydruku)
 • itp.

 

Potrzebujesz innej pomocy? Zatem pisz na adres znajdujący się w zakładce Kontakt i podaj wytyczne, jeżeli będzie to realne do wykonania, to zapewne porozumiemy się.

 

 

 

Cennik |