Potrzebujesz wyczyścić zawartość komputerów, zabezpieczyć dane, zaktualizować system, zmienić podzespoły, usprawnić działanie systemu komputerowego, a może wykonać kopię zapasową całego dysku systemowego, zatem zapraszam do współpracy.

Posiadam kierunkowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odpowiednie certyfikaty / dyplomy.

 

Zakres działań, to m.in.:

 • Jednostkowe lub regularne kopie zapasowe dysków komputerowych
 • Klonowanie systemów / dysków
 • Przywracanie systemów po uszkodzeniu dysku lub systemu operacyjnego
 • Pomoc w wyborze, zakup i instalacja sprzętu komputerowego
 • Wymiana dysków twardych czy pamięci ram
 • Instaluję i aktualizuję oprogramowanie systemowe, użytkowe, antywirusowe
 • Zarządzam licencjami systemów komputerowych i programów: antywirusowych, z rodziny Microsoft (office, skype, teams, itp.) lub innymi działającymi w domu czy firmie
 • Przygotowuje do pracy komputery z oprogramowaniem systemowym
 • Przygotowuje i konfiguruje komputery
 • Dobieram komputery, podzespoły, oprogramowanie systemowe i narzędziowe do lepszej pracy
 • Szkolę z bezpieczeństwa pracy w internecie
 • Prowadzę ewidencję sprzętu IT