Szachownica

Kategoria: Zagadki Matematyczne Opublikowano: środa, 14, grudzień 2016

 

Jak ustawić liczby: 0, 1, 2, 3, 4 na polu szachownicy o 25 kratkach (5 wierszy i 5 kolumn), aby sumy liczb zamieszczonych w każdym wierszu i kolumnie równały się 10 i aby żadna cyfra nie powtarzała się w żadnym wierszu poziomym ani w żadnej kolumnie pionowej?