Portal: SMOTRYS.pl posiadam od 2008r.

Potrzebujesz zrobić techniczną poprawę / korektę pracy dyplomowej !? Świetnie, tą usługę oferuję już od lat.

 

Najważniejsza informacją, to taka że nie piszę i nie poprawiam treści prac. Wykonuję techniczną korektę pracy dyplomowej. Usługę wykonuję od 2005 roku. Pracuję dokładnie i możliwie jak najszybciej, ale proszę o wcześniejsze oddawanie prac do korekty, bo błędy to nie problem ale brak czasu już tak. Pracuję na wytycznych danej uczelni, a gdy tego brakuje przyjmuję wytyczne ogólne, mimo to zawsze jest poprawnie.

Przy korekcie technicznej pracy zawsze w cenie uwzględniam dodatkową poprawę (tych elementów, które z jakiegoś powodu nie zostały uwzględnione wcześniej).

Przykłady, co wchodzi w zakres usługi, m.in.:

 • ustawianie marginesów
 • formatowanie tabel
 • formatowanie wykresów
 • formatowanie grafik
 • formatowanie indeksów dolnych i końcowych
 • formatowanie / tworzenie odpowiednich nagłówków (automatycznie wczytujących się do spisu treści)
 • formatowanie / tworzenie automatycznych spisów treści
 • formatowanie / tworzenie automatycznych spisów: grafik / tabel / wykresów
 • dodawanie podpisów do: grafik / tabel / wykresów
 • formatowanie bibliografii
 • odpowiednia zmiana ustawień dla pojedynczych liter typu: o, w, z, itp.
 • likwidacja wielospacji w dokumencie
 • zapis dwóch wersji prac (format DOCX - do edycji oraz PDF - do wydruku)
 • itp.

 

To tylko nie liczne przykłady, może potrzebujesz innej pomocy, takiej której nie ma w powyższym spisie. Zatem pisz na adres znajdujący się w zakładce kontakt i podaj wytyczne, jeżeli będzie to realne do wykonania, to zapewne porozumiemy się. chcesz coś innego?

 

 

Cennik